Tävlingar:

Kul stig klass 1 och 2 planerad till den 4/8

Älg stig planerad till den 29/9

Resultat tävlingar!


Älgjaktstig - 2022Sportingstigen 2022

Klass 1o2 stig 4/8-19

Sportingstig 22/5-16

Sportingstig 21/5-17

KulJaktstig klass 1 och 2- 2022

Älgjaktstig 2019


Kuljaktstig 2017-08-06

Älgjaktstig  30/9 2018

Sportingstig 12/5-19