Tävlingar 2022


Start Kl. 09.00 samtliga tävlingar.


22/5 Sportingstig

7/8 Klass 1 och 2 - stig

25/9 Älgjaktsstig


 

Klubbmästerskap!

11/6 Jaktkombination kl 09:00

  2/7  Älg 50 m 50 skott kl. 9:00

                                                      23/7 Älg 80 m kl. 9:00Sportingstigen 2022

Resultat tävlingar!

Klass 1o2 stig 4/8-19


Sportingstig 22/5-16

Sportingstig 21/5-17

Älgjaktstig 24/9-17

Älgjaktstig 2019


Kuljaktstig 2017-08-06

Älgjaktstig  30/9 2018

Sportingstig 12/5-19