Tävlingar 2023


Start Kl. 09.00 samtliga tävlingar.


21/5 Sportingstig

        6/8 Klass 1 och 2 - stig

24/9 Älgjaktsstig


 

Klubbmästerskap!

3/6 Jaktkombination kl 09:00

  1/7  Älg 50 m 50 skott kl. 9:00

                                                      22/7 Älg 80 m kl. 9:00

Resultat tävlingar!Sportingstigen 2022


Älgjaktstig - 2022

Klass 1o2 stig 4/8-19

Sportingstig 22/5-16

Sportingstig 21/5-17

KulJaktstig klass 1 och 2- 2022

Älgjaktstig 2019


Kuljaktstig 2017-08-06

Älgjaktstig  30/9 2018

Sportingstig 12/5-19