Vill du bli medlem?


Medlemsavgiften:

Junior t.o.m 20 år 100 kr

21 år och uppåt 200kr familj 300 kr.

BG 5942-7641


Glöm inte att skriva in namn och adress vid inbetalning.

Medlemsavgiften för redan medlemmar skall vara betald senast 30/4 - 24!

EJ MEDLEMMAR 40: - per skjuttillfälle på kulbanorna